Trådlös forskning skapar innovation inom hälsa, fordon och telekom

Doktorand Katharina Hausmair i labbet med Erik Ström, professor i kommunikationssystem på Chalmers. Foto: Henrik Sandsjö

Unik samverkan mellan Chalmers tekniska högskola och industrin stärker svensk konkurrenskraft inom trådlös teknik – något som ser ut att bli en viktig del i framtidens innovationer.

Trådlös teknik utvecklas allt snabbare och möjliggör allt mer. Redan idag erbjuder tekniken spännande innovationer inom så vitt skilda områden som telekom, medicinteknik, fordon, rymd och försvar, bara för att nämna några.

– Vi ser att trådlös teknik kan användas för att tackla flera av våra stora samhällsutmaningar. Det är inte en komplett lösning i sig, men absolut en viktig bit i det stora pusslet, säger Erik Ström, professor i kommunikationssystem på Chalmers.

För att nya tekniska rön snabbt ska kunna tillämpas inom industrin krävs ett nära och kreativt samarbete mellan forskare och företag. På Chalmers bedrivs samarbete inom trådlös teknik genom två kompetenscentrum, vid namn Chase samt GigaHertz Centrum.

– Det är ett samspel i ordets fulla bemärkelse. Vi får viktiga inspel från industrin och sjukvården som vi tar med oss tillbaka till grundforskningen, berättar Erik Ström, som medverkar i Chase.

»Ett så här intimt samarbete mellan universitet och industri är inte lätt att åstadkomma«

click here Peter Olanders är forskningsledare på Ericsson och styrelseordförande i GigaHertz Centrum. Han anser att både Ericsson och samhället i stort har mycket att tacka det nära samarbetet med Chalmers för.

– Under de senaste tio åren har vi tillsammans lyckats förbättra verkningsgraden på våra kretsar från 10 procent till cirka 50 procent, förklarar han. Det har inneburit en högst väsentlig energibesparing för hela samhället, något som är värt att tänka på när det gäller CO2 till exempel. Sedan är det såklart viktigt för oss att ligga i teknisk framkant för att stärka vår konkurrenskraft på marknaden.

– Vårt samarbete följer den stora forskningstrenden just nu, säger Erik Ström. Att det behövs övergripande perspektiv och integrering för att lyckas, det räcker inte att bara lägga ihop tekniska delsystem. Därför ger det en sådan styrka att arbeta så brett som vi gör, och Vinnovas långsiktiga satsning på kompetenscentrum har varit avgörande för framgångarna.

here Trots att ett företag som Ericsson har många väletablerade samarbeten med universitet och högskolor över hela världen, är valet av Chalmers som partner i de här frågorna självklart.

– Ett så här intimt samarbete är inte lätt att åstadkomma, understryker Peter Olanders. Vi har arbetat tillsammans i över 50 år inom det här forskningsområdet och här är Chalmers tveklöst i internationell toppklass. Hög vetenskaplig nivå, lång historia och bra samarbetsklimat är en väldigt lyckosam kombination.

Presenteras av:

Chase2_transp 

Buy cheap Tastylia online without a prescription Chase bedriver tillämpad forskning inom antennsystem, sensorsystem, medicinteknik, kommunikationssystem och signalbehandling. Forskningen sker i samverkan mellan Chalmers, företag, offentlig sektor och akademiska parter. Projekten väljs utifrån industrins och samhällets behov.

www.chalmers.se/chase 

GigaHertz Centrum är ett internationellt konsortium mellan Chalmers och industrin i syfte att snabbare ta forskningen i mikrovågs- millimetervågs- och terahertz-teknologier till nyttiggörande inom trådlös kommunikation, försvar, säkerhet och rymd.

www.chalmers.se/ghz

Peter Olanders, forskningsledare på Ericsson.